Newe Lewende Vertaling
The New Testament in Afrikaans (afr-x-bible-lewende)

Information on Bible translation:

language name Afrikaans
closest ISO 639-3 afr
year short 2006
year long Eerste uitgawe 2006
Tweede uitgawe 2011
title Newe Lewende Vertaling
The New Testament in Afrikaans
URL https://www.bible.com/de/bible/117/mrk.1.nlv
copyright short © Christelike Uitgewersmaatskappy 2006
copyright long Nuwe Lewende Vertaling (NLV)
© 2006 Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011

Hierdie Bybelvertaling gebruik die teologiese en vertalingsbenadering van die Holy Bible, New Living Translation, kopiereg © 1996, 2004 deur Tyndale Charitable Trust. Alle regte voorbehou. Gebruik met toestemming van Tyndale House Publishers, Inc. New Living Translation, NLT en die New Living Translation se logo is geregistreerde handelsmerke en NLV is ’n handelsmerk van Tyndale House Publishers, Inc.
Teks uit die Nuwe Lewende Vertaling mag aangehaal word in enige vorm (skriftelik, oudiovisueel of elektronies) tot ’n maksimum van 1 000 verse sonder die skriftelike toestemming van die uitgewer, op voorwaarde dat die aangehaalde verse nie meer as 25% van die werk uitmaak waarin dit aangehaal word nie, en op voorwaarde dat ’n hele Bybelboek nie aangehaal word nie.
Wanneer uit Die Boodskap aangehaal word, moet die volgende erkenning gegee word op die kopieregbladsy of die titelbladsy van die werk: “Skrifaanhalings is geneem uit Die Boodskap © 2002. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou. Gebruik met toestemming van Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930. Alle regte voorbehou. Aanhalings van meer as 1 000 verse of meer as 25% van die werk, of enige ander aansoeke om toestemming, moet skriftelik gerig word aan: Die Uitgewer, Christelike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930.

This Bible translation used the translation and theological approach of the Holy Bible , New Living Translation , copyright © 1996 , 2004 by Tyndale Charitable Trust . All rights reserved . Used by permission of Tyndale House Publishers , Inc. . New Living Translation, NLT , and the New Living Translation logo are registered trademarks and NKJV is a trademark of Tyndale House Publishers , Inc. .
Text from the New Living Translation may be quoted in any form (written, audio-visual or electronic) to a maximum of one thousand verses without the written permission of the publisher, provided that the quoted verse does not exceed 25 % of the working part which it is not quoted , and provided that an entire book of the Bible not be quoted .
When is the post quoted , the following are acknowledged on the copyright page or title page of the work : " Scripture quotations are taken from The Message © 2002. Used by permission of Tyndale House Publishers , Box 1599, Vereeniging , 1930 . All rights reserved . Used by permission of Tyndale House Publishers , Box 1599, Vereeniging , 1930 . All rights reserved . Quotations of more than 1,000 verses or more than 25 % of the work , or any other applications for permission should be addressed to : The Publisher , Tyndale House Publishers , Box 1599, Vereeniging , 1930 .

Links: