Asery Tamusi karetary
Het Nieuwe Testament in het Karaïbs
The New Testament in Carib (car-x-bible)

Information on Bible translation:

language name Carib
closest ISO 639-3 car
year short 2003
year long © 2003 Stichting Surinaams Bijbelgennotschap Kaarten © 2000 United Bible Society
© 2010, Wycliffe Bible Translators
title Asery Tamusi karetary
Het Nieuwe Testament in het Karaïbs
The New Testament in Carib
URL http://www.scriptureearth.org/00i-Scripture_Index.php?sortby=lang&name=car&ROD_Code=00000&Variant_Code=#
copyright short Not available
copyright long Creative Commons
Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 3.0 Unported
De gebruiker mag:
het werk kopiëren, verspreiden en doorgeven
Onder de volgende voorwaarden:
Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met uw werk of uw gebruik van het werk). Niet-commercieel — De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
Geen Afgeleide werken — De gebruiker mag het werk niet bewerken.
Met inachtneming van:
• Afstandname van rechten — De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere
van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
• Publiek domein — Indien het werk of een van de elementen in het werk zich in het
publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen
enkele wijze beïnvloed door de licentie.
• Overige rechten — Onder geen beding worden volgende rechten door de licentie-
overeenkomst in het gedrang gebracht:
• Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele
eigendomsrechten onverlet.
• De morele rechten van de auteur
• De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk
wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0

Links: