Beibl Cymraeg Newydd
Revised New Welsh Bible (cym-x-bible)

Information on Bible translation:

language name Welsh
closest ISO 639-3 cym
year short 1988
year long First published 1988
Revised 2004
title Beibl Cymraeg Newydd
Revised New Welsh Bible
URL http://bibles.org/cym-BCN/Gen/1
https://www.bible.com/de/bible/394/gen.1.bcn
copyright short © Cymdeithas y Beibl
© British & Foreign Bible Society 1988, 2004
copyright long © Cymdeithas y Beibl
© British & Foreign Bible Society
Beibl Cymraeg Newydd
Y Beibl Cymraeg Newydd (Diwygiedig) yw'r cyfieithiad safonol o'r Beibl ar gyfer siaradwyr Cymraeg a dysgwyr yn yr unfed ganrif ar hugain. Y mae'r holl enwadau Cymraeg wedi cefnogi'r cyfieithiad cyfoes hwn a dyma'r cyfieithiad a ddefnyddir mewn cynulleidfaoedd ac ysgolion ar draws Cymru. Defnyddiwyd testun y BCN (Diwygiedig) ar Y Llais, sef fersiwn y Testament Newydd ar lafar a gyhoeddwyd yn 2005.
Cafodd y BCN (Diwygiedig) ei gyhoeddi gyntaf yn 2004 a cheir nifer sylweddol o ddiwygiadau ar destun y BCN a gyhoeddwyd yn 1988. Y mae'n olynydd teilwng i Feibl William Morgan (1588) cyfrol sydd yn ei thro'n cael ei ystyried fel y llyfr mwyaf dylanwadol a gyhoeddwyd yn y Gymraeg. Y mae'r BCN ( Diwygiedig) yn cadw cywirdeb ac urddas Beibl William Morgan wrth egluro'i ystyr i genhedlaeth newydd o ddarllenwyr Cymraeg.

Revised New Welsh Bible
This translation, published by the British & Foreign Bible Society, was published in 1988. If you are interested in obtaining a printed copy, please contact the British & Foreign Bible Society at www.biblesociety.org.uk.

Links: